top of page

Almost Famous

ARTIST’S STATEMENT

For many years the main interest in my visual work has been related to cultural displacement, cultural misinterpretations, misreading’s and acculturation. Whenever and wherever one travels you bring cultural baggage with you, no matter how open and willing you may be to embracing the new. You are not a clean slate.

SANATÇININ BEYANATI

Görsel çalışmalarım yıllar boyunca kültürel yer değiştirmeler, kültürel yanlış yorumlamalar, yanlış okumalar ve kültürel etkileşimler üzerine yoğunlaştı. İnsan ne zaman ve nereye seyahat ederse etsin, yanında kendi kültürel bavulunu da taşır, yeniyi kucaklamaya ne kadar açık ve istekli olduğunuz bu gerçeği değiştirmez. Hiçkimse temiz bir sayfa değildir.

bottom of page