top of page

DRAFT
sketchbook exhibition

29 Feb-5 Apr 2024

The sketchbook exhibition 'Draft', where the smallest and most private working spaces reflecting the development stages of many artists' ways of thinking are exhibited, meets the audience at the Art Rooms gallery on Thursday, February 29, 2024 (tomorrow), at 18.30. Notebooks, the portable workshop of almost all creative works that consist of notes written on a piece of paper, have provided a space for generations to mature the most significant works and narratives of our time. Examining the artist's notes and drawings is like witnessing the intimate moments and areas of the artist's creative process. The formation and structure of sketchbooks reflect the mind of the artist and the transformations his soul undergoes during the creation phase. In a sense, it makes the projections of the subconscious visible. These notebooks say a lot about the ups and downs the artist experienced and his approach to art, his works and creativity, rather than the completed work.

Birçok sanatçının düşünce biçimlerinin gelişim evrelerini yansıtan en küçük ve en özel çalışma alanlarının sergilendiği eskiz defteri sergisi ‘Draft’, 29 Şubat 2024, Perşembe (yarın), 18.30’da Art Rooms galeride izleyicilerle buluşuyor. Neredeyse tüm yaratıcı çalışmaların taşınabilir atölyesi olan ve bir kağıt parçası üzerine düşülen notlardan oluşan defterler, nesiller boyunca zamanımızın en büyük eserlerinin ve anlatılarının olgunlaşması için bir alan sağlamıştır. Sanatçının notlarına, çizimlerine bakmak onları incelemek sanatçının yaratım sürecinin mahrem anlarına ve alanlarına tanıklık etmek gibidir. Eskiz defterlerinin oluşumu ve yapısı sanatçının zihnini, yaratım evresinde ruhunun geçirdiği dönüşümleri yansıtır. Bir anlamda bilinçaltının izdüşümlerini görünür kılar. Bu defterler, eserin tamamlanmış halinden çok sanatçının yaşadığı iniş çıkışlar ve sanata, eserlerine ve yaratıcılığa yaklaşımı hakkında da fazlasıyla şeyler söylüyor.

bottom of page