Art Rooms at The House, the latest of the 12 establisments incorporated by the Arkin Group, began to function actively in 2012, after the ground floor of The House Restaurant in central Kyrenia was organised as an exhibition hall. [Those who wish to have further information about Arkin Group may visit www.arkingroup.com]

 

Aiming to benefit from Kyrenia’s touristic liveliness and European half of Nicosia in order to bring some motion/momentum and contribution to the art environment in Cyprus, our gallery hosted 11 exhibitions in two years.

 

Internalizing as its founding philosophy the belief in team work and team spirit over oneman’s hegemony, ideals over ideologies, our gallery, encourages and supports the discussing and carrying out of all sorts of idea generations which would help motivating our personnel, and is aware of that good and qualified artistic production will eventually earn an identity as an idealist statement.

 

 

Arkın Group’un bünyesinde bulundurduğu 12 kuruluş arasında en yenisi olan Art Rooms at The House, Girne merkezde yer alan The House Restorant’ın alt katının sergi salonu olarak düzenlenmesiyle, 2012 yılında aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

 

Lefkoşa’nın en azından yarısının bir Avrupa kenti olmasından, Girne’ninse turistik hareketliliğinden yararlanarak Kıbrıs’taki sanat ortamına bir devinim/ivme kazandırmayı ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kuruluş felsefesi olarak takım çalışmasına, ekip ruhuna, ideolojiler yerine ideallere inanmayı benimsemiş olan kurumumuz, sanatçıları motive edecek her türlü fikir üretimini desteklemeyi, tartışmayı ve uygulamayı kendisine görev edinirken, iyi ve nitelikli sanatsal üretimin zaman içinde idealist bir beyan olarak kimlik kazanacağının bilincinde hareket etmektedir.

For more information about Arkın Group please visit