top of page

Art Rooms, one of the 11 establishments of Arkın Group, started to work actively in 2012, with the lower floor of The House Restaurant located in the centre of Kyrenia as an exhibition hall.

 

Aiming to benefit from Kyrenia's touristic liveliness and the European half of Nicosia to bring some motion/momentum and contribution to the art environment in Cyprus.

 

Internalizing as its founding philosophy the belief in teamwork and team spirit over one man's hegemony, ideals over ideologies, our gallery encourages and supports the discussing and carrying out of all sorts of idea generations which would help motivate our personnel and is aware of that good and qualified artistic production will eventually earn an identity as an idealist statement.

 

 

Arkın Group’un bünyesinde bulundurduğu 11 kuruluşundan biri olan Art Rooms Girne merkezde yer alan The House Restorant’ın alt katının sergi salonu olarak düzenlenmesiyle, 2012 yılında aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

Lefkoşa’nın en azından yarısının bir Avrupa kenti olmasından, Girne’ninse turistik hareketliliğinden yararlanarak Kıbrıs’taki sanat ortamına bir devinim/ivme kazandırmayı ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kuruluş felsefesi olarak takım çalışmasına, ekip ruhuna, ideolojiler yerine ideallere inanmayı benimsemiş olan kurumumuz, sanatçıları motive edecek her türlü fikir üretimini desteklemeyi, tartışmayı ve uygulamayı kendisine görev edinirken, iyi ve nitelikli sanatsal üretimin zaman içinde idealist bir beyan olarak kimlik kazanacağının bilincinde hareket etmektedir.

For more information about Arkın Group, please visit
 

IMG_7062.HEIC
bottom of page