top of page

Skin Project | Deri Projesi

"The process of civilization spreads over a long period of time, accommodating the diversity of social and personality structures. In all social orders, the realm of freedom of individuals has always been a field of design. Even though biologically we carry all of its trouble/burden, our bodies have not ceased to be a sociological phenomenon.

The body which, on the one hand, resists against the social pressure which exists in all orders that attempts to restrict individual freedom and to dominate the body, and on the other hand, keeps a record of life and together with the mind tries to take a place in the world, reveals itself with all its nakedness in this exhibition."

"Uygarlaşma süreci, toplumsal ve kişilik yapılarının çeşitliliğini barındıran uzun bir zaman dilimine yayılır. Tüm toplum düzenlerinde bireylerin özgürlük alanı her zaman için bir tasarım alını olmuştur. Biyolojik olarak tüm derdini/ağırlığını taşımamıza rağmen bedenlerimiz sosyolojik bir olgu olmaktan çıkamamıştır.

Bir yandan, bireysel özgürlüğü kısıtlama ve bedeni tahakküm altına alma çabasındaki bütün düzenlerde var olan toplumsal baskıya karşı direnirken, diğer yandansa yaşanmışlığın kaydını tutmaya ve zihinle beraber kendisine dünyada bir yer edinmeye çalışan beden, bu sergide kendini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor."

bottom of page