top of page

HAYALİ

Hayalî means imaginary, visionary, delusive etc. and in the past, shadow puppetry was called Hayal-i Zıll or hayal-el sitare and the puppeteer was known as Hayalbaz, Hayal-i zılciyan or Hayalî. Shadow puppetry is thought to have entered Turkish culture through Southeast Asia and the Middle East around the 16th Century. Although ‘Karagöz and Hacivat’ is thought as a form of shadow puppetry, played behind a semi-transparent screen using two-dimensional depictions, the depictions seen on the screen are not actually their shadows, but the two-dimensional depictions themselves.
In his Hayali exhibition held at Art Rooms Gallery, Turan Aksoy presents a selection of his works under 5 groups and 15 headings, which he has produced over the last two decades and seem impossible to put together cognitively and in terms of diversity in approaching these concepts.
It is the change in the nature of the line and the drawing that relates the works in the exhibition to each other, yet also shows the differences between them. Aksoy's drawing-focused selection reflects not only the artist's internal appraisal, but also his views on spatial changes in time and the places in which he lives.

The Hayali exhibition, which brings together subjects that seem to be contrary to each other, is focused on drawing as a simple instrument with the power to show his ability to observe, express and imagine.

Hayali ‘hayal ürünü olan’ anlamına geldiği gibi eskiden gölge oyununa Hayal-i Zıll, hayal-el sitare; gölge oyunu oynatanlara da Hayalbaz, Hayal-i zılciyan veya Hayâlî denirdi. Her ne kadar iki boyutlu tasvirlerden yararlanılarak yarı şeffaf bir perde gerisinde oynatılan Karagöz ve Hacivat’ı gölge oyunu olarak biliyor olsak da, aslında perdede gördüğümüz tasvirlerin gölgeleri değil kendileridir.
Art Rooms Galeri’de yer alan Hayali sergisinde Turan Aksoy, son yirmi yılda ürettiği, kavramsal açıdan ve söz konusu kavramların ele alınışlarındaki çeşitlilik açısından bir araya getirilmesi çok da mümkün görünmeyen farklı bağlamlardaki çalışmalarından yaptığı seçkiyi, 5 grup ve 15 başlık altında bir araya getiriyor.
Sergide yer alan eserleri birbirleriyle ilişkilendiren, aynı zamanda aralarındaki farklılıkları da gösteren çizginin, çizme ediminin niteliğindeki değişimlerdir. Aksoy’un çizim odaklı seçkisi sanatçının içsel hesaplaşmalarının yanı sıra zamana ve yaşadığı yerlerdeki mekânsal değişikliklere değin görüşlerini de yansıtıyor.

Birbirinin karşıtıymış gibi duran konuları bir araya getiren Hayali sergisi sanatçının gözlem, ifade ve hayal kurma gözlemciliğini, ifadeciliğini, hayalciliğini gösterebilme gücüne sahip yalın bir araç olarak çizime odaklanıyor.

bottom of page