top of page

Görsel Notlar | Visual Notes

Gökhan Okur’s ‘Visual Notes’ exhibition includes a selection of works inspired by the tale The Little Black Fish, prepared between the years 2004-2015. In a period in which, as individuals and societies, our democratic rights are trying to be usurped by generated pressure, applied violence and fears being created upon us, Okur portrays in his works this famous story of Samed Behrengi that remains up-to-date.

‘Görsel Notlar’ sergisi, Gökhan Okur’un Küçük Kara Balık masalından esinlenerek 2004-2015 yılları arasında hazırladığı çalışmalardan bir seçkiyi kapsıyor. Bireyler ve toplumlar olarak üzerimizde oluşturulan baskı, uygulanan şiddet ve yaratılan korkular aracılığıyla demokratik haklarımızın gasp edilmeye çalışıldığı bir dönemde Samed Behrengi’nin güncelliğini koruyan bu ünlü hikayesini, Okur çalışmalarında canlandırmıştır.

bottom of page