top of page

FAB LAB Cyprus Launch

BUILDING YOUR DREAMS

The new FabLab at the Arkin University for Creative Arts and Design (ARUCAD) has been officially recognized as the first FabLab on the island of Cyprus. This designation will help to propel our FabLab as a technical prototyping platform for creativity, innovation, invention and entrepreneurship. Being recognized as a FabLab means connecting to a global community of designers, makers, fabricators, artists, scientists, engineers, educators, students, amateurs, professionals, of all ages located in more than 78 countries. This community is simultaneously a distributed education network, and a distributed research facility working to digitize fabrication, inventing the next generation of manufacturing and personal fabrication.

 It is our intention for our FabLab to serve both our students and the community, this will be done by embedding the FabLab ethos of creating, making and sharing in a sustainable way into our academic programmes and by providing training, workshops and access to schools and colleges, creative individuals and businesses, in fact anyone who has an idea for something they want to make but lack the facilities and expertise to do so. To become recognized as a FabLab, ARUCAD had to develop the capabilities of fabricating almost anything. We have developed the capability to make objects in wood, metal, ceramics, glass, stone and our facilities include, CNC milling and sculpting, 3D printing, Laser Cutting, 3D scanning, Vinyl Cutting, Virtual and Augmented Reality. This is housed within new state of the art facilities with the appropriate technical support. We can even take your commercial ideas further under the guidance of our Research and Enterprise Hub.

It will be exciting to see FabLab and the communities it serves grow and develop and collaborate with other FabLabs across the world, ARUCAD is all about creativity and we are always looking ahead preparing for the new creative economy. 

Fab Labs were born out of MIT’s Center for Bits & Atoms and are associated with the Fab Lab Academy which is well known for running a distributed course at Fab Labs based on MIT’s popular How to Make (Almost) Anything.

RÜYALARINIZI GERÇEKLEŞTİRMEK

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde (ARUCAD) kurulan yeni FabLab, Kıbrıs adasında açılan ilk resmi FabLab olarak tescil edildi. Bu unvanın, yaratıcılık, yenilikçilik, buluş ve girişimcilik alanlarında bir teknik prototiplendirme platformu olarak FabLab'ımızı ileriye taşımamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Bir FabLab olarak tescil edilmek, 78'ten fazla ülkeye yayılmış her yaştan tasarımcılar, yapımcılar, sanatçılar, bilim adamları, mühendisler, eğitimciler, öğrenciler, amatörler ve profesyonellerden oluşan küresel bir camiaya katılmak anlamına geliyor. Bu camia aynı zamanda, hem onlarca ülkeye yayılmış bir eğitim ağı, hem de yeni nesil üretim ve kişisel imalat alanlarında yaptığı çalışmalarla imalatı dijitalleştirmek için emek veren bir araştırma tesisidir.

FabLab'ımızın hem öğrencilerimize, hem de halkımıza hizmet etmesini amaçlıyoruz. Bunu, yaratmak, üretmek ve paylaşmak gibi FabLab ilkelerini sürdürülebilir bir biçimde akademik programlarımıza dahil ederek, ve okullar ile üniversitelere, yaratıcı kişiler ile işletmelere -kısacası üretmek istedikleri şeyler hakkında bir fikre sahip, ancak söz konusu üretimi gerçekleştirmek için gerekli tesis ve uzmanlıktan yoksun olan herkese- eğitim, atölye çalışmaları ve erişim olanağı sağlayarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir FabLab olarak tescil edilebilmek için ARUCAD’ın neredeyse her şeyin üretilebilmesini olanaklı kılacak tesisler ile altyapıyı geliştirmesi gerekti. Bu doğrultuda, ahşap, metal, seramik, cam ve taş gibi malzemelerden nesneler üretmeyi olanaklı kılacak altyapı oluşturuldu. Tesislerimiz ise, CNC frezeleme ve şekillendirme, 3D baskı, Lazer Kesim, 3D tarama, Vinil Kesim, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik gibi alanlarda hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Bütün bu ekipmanlar, gerekli teknik desteği sağlamaya yönelik ileri teknolojiyle donatılmış modern tesisler içerisinde yer almaktadır. Araştırma ve Kurumsal Merkezi’mizin rehberliği aracılığıyla bizler, ister ticari isterse sanatsal olsun, hayalini kurduğunuz fikirleri daha ileriye taşımanıza yardımcı olmak için buradayız.

FabLab'ın ve hizmet verdiği kesimlerin dünyanın geri kalan ülkelerine yayılmış diğer FabLab’larla birlikte büyümesine, gelişmesine ve işbirliği yapmasına tanık olmak, herkes için heyecan verici bir deneyim olacaktır. ARUCAD demek yaratıcılık demektir. Bu nedenle ARUCAD olarak bizler daha güzel bir gelecek adına yaratıcı yeni bir ekonomik anlayışın oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

Fab Lablar (Fab Labs) MIT’nin Bit ve Atomlar Merkezi’nde ortaya çıkmış ve MIT’nin popüler “(Neredeyse) Her Şey Nasıl Yapılır”ından yola çıkarak Fab Lablarda gerçekleştirdiği kurslarla tanınan Fab Lab Akademisi’yle (Fab Lab Academy) ilişkilidir.

bottom of page