top of page
Ahu Akkan

1980 Ankara, Türkiye

1980 Ankara, Turkey

 

2009 Araştırma Görevlisi, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye

2009 Research Assistant, Usak University, Faculty of Fine Arts Department, Turkey

 

Website/blog linki: http://ahuakkan.blogspot.com/

Link of a website/blog: http://ahuakkan.blogspot.com/

e-mail: akkanahu@gmail.com

 

 

Eğitim / Education

 

2014    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Yüksek Lisans)  

2003    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü (Lisans)

 

2014    Hacettepe University, Institute of Fıne Arts, Department of Painting(MA)

2003    Hacettepe University, Faculty of Fıne Arts , Department of Painting(BA)

 

 

 

Kişisel Sergiler / Solo Exhibitions

 

2014, “Perde” CerModern, Hub Sanat Mekan, Ankara, Türkiye

2013, “Curtain” CerModern, Hub Sanat Mekan, Ankara, Turkey

 

2013, “Yansıma” Art Rooms At The House, Girne, Kıbrıs

2013, “Reflection” Art Rooms At The House, Kyrenia, Cyprus

 

Seçilmiş Karma Sergiler / Selected Group Exhibitions

 

2014, Mamut Art Project, Küçük Çiftlik Park, İstanbul, Türkiye

2014, Mamut Art Project, Küçük Çiftlik Park, İstanbul, Turkey

 

2013, “Öyleyse Varım” Kırmızı İnisiyatif, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Türkiye   

2013, “Therefore I Am” Kırmızı İniative, Contemporary Arts Center, Ankara, Turkey

 

2013, “Sınırlar Yörüngeler 13” Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye

2013, “Borders Orbits 13” Siemens Sanat, İstanbul, Turkey                                        

 

2013, “Uşaklı Sanatçılar” Atatürk Kültür Merkezi, Uşak, Türkiye

2013, “Artists From Usak” Atatürk Cultural Center, Usak, Turkey

 

2013, “Acı Biber” Kırmızı İnisiyatif, Galeri Kara, Ankara, Türkiye

2013, “Hot Pepper” Kırmızı İniative, Kara Gallery, Ankara, Turkey

 

2012, “Kir” Deneysel Baskı Sergisi, Galeri Artist LAB, Ankara, Türkiye

2012, “Dirt” An Experimental Printmaking Exhibition, Gallery Artist LAB, Ankara, Turkey

 

2012, “Kadına Şiddet” Türk-İngiliz Kültür Derneği Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye

2012, “Violence Against Women” The Turco-British Association Art Gallery, Ankara, Turkey

 

2011, “1. Odessa Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay Sergisi” Doğu Batı Sanatları Müzesi,    

          Odessa,Ukrayna

2011, “Odessa 1. International Art Symposium Workshop Exhibition, Museum of Western and Eastern  

          Art, Odessa, Ukraine

bottom of page