top of page

We are all in this alone

Hristina Ivanoska & Yane Calovski
Curated by Başak Şenova

This year, Hristina Ivanoska and Yane Calovski’s collaborative project We are all in this alone represented the Republic of Macedonia at the 56th Venice Biennale. Curated by Başak Şenova, the first foreign curator appointed to the Pavilion of the Republic of Macedonia, the project was commissioned by the deputy curator Maja Cankulovska Mihajlovska of the National Gallery of Macedonia and supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

We are all in this alone addresses the notion of faith in today’s concurrent and multiple socio-political conditions. While searching for political values in the representations of formal aesthetic and literary sources, the work carries a specific urgency to articulate ways we continuously engage and disengage the past from the present while questioning the notion of faith.

The project references a number of intricate sources: a fresco painting from the church of St. Gjorgi in Kurbinovo, painted by an unknown author in the 12th Century, as well as writings by Simone Weil and Luce Irigaray and personal notes by Paul Thek dating from the 1970s. Hristina Ivanoska’s drawings and objects are inspired by the texts of Simone Weil and Luce Irigaray. Weil questions her faith in God, considering it as a personal decision and path that one goes through alone. Irigaray, on the other hand, explains the emotional and inexplicable (love) relation towards God in her essay “La Mystérique” (from the book Speculum de l’autre femme, 1974). Yane Calovski’s drawings and collages refer to recently discovered correspondences of Paul Thek in the Marzona Collection in Berlin, addressing the difficulty to survive while creating, producing and maintaining ones own work and keeping faith in the idealism of collaborative production. Additionally, addressing the value of hidden poetics in the details positioned well beyond the mundane clichés of one’s own need to produce language, Calovski literally paints invisible (erased) icons, procured through the physical disposal of the image as a religious symbol. The project also incorporates his short film Detail (1999/2015), which further addresses faith not only as an emotional and intellectual condition, but also as a contemporary socio-political anomaly, in addition to Ivanoska’s hand-embroidered wall piece Untitled (The Artists is not a Civil Servant), reflecting the notion of the position of the artist in the current socio-political context.

56. Venedik Bienali’nde Makedonya bu yıl Hristina Ivanoska ve Yane Calovski’nin ortak projesi We are all in this alone ile temsil edildi. Kuratörlüğünü, Makedonya Pavyonu’na atanan ilk yabancı kuratör olan Başak Şenova’nın yaptığı, Makedonya Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen bu proje Makedonya Ulusal Galerisi’nin yardımcı kuratörü Maja Cankulovska Mihajlovska tarafından yürütüldü.

We are all in this alone inanç kavramını günümüzün eş zamanlı var olan, çok yönlü sosyo-politik koşulları çerçevesinde ele alıyor. Bu çalışma, bir yandan biçimsel estetik ve edebi kaynakların temsillerinin barındırdığı siyasi değerleri ortaya çıkarmaya uğraşırken, diğer bir yandan da inanç kavramını sorgulayışımız esnasında geçmişle günümüzü sürekli olarak ilişkilendirip kopardığımız yöntemlerin dile getirilmesinin aciliyeti üzerine eğiliyor.

Proje anlaşılması güç/karmaşık bir dizi kaynaktan yararlanıyor: 12. yüzyılda bilinmeyen bir yazar tarafından yapılmış, Kurbinovo’daki St. Corci kilisesine ait bir duvar resminin (fresk) yanı sıra, Simone Weil ve Luce Irigaray’ın yazılarıyla, Paul Thek’in 1970’li yıllardan kalma kişisel notlarını bunlar arasında sayabiliriz. Hristina Ivanoska’nın çizimleri ve nesneleri Simone Weil ve Luce Irigaray’ın metinlerinden esinlenmiş. Weil Tanrı’ya duyduğu inancı sorgularken bunun kişisel bir karar olduğunu ve insanın bu yoldan yalnız başına geçmesi gerektiğini belirtiyor. Diğer yandan Irigaray’sa Tanrı’ya karşı hissedilen bu duygusal ve nedeni anlaşılamayan (aşk) ilişkiyi "La Mystérique" isimli denemesinde açıklamaya girişiyor (Spekulum de l'autre femme, 1974, kitabından). Yane Calovski’nin çizimleri ve kolajlarıysa, Paul Thek’in Berlin'deki Marzona Koleksiyonunda bulunan ve yakın zamanda keşfedilmiş, kişinin bir yandan kendi işleriyle eserlerinin yaratımını ve üretimini sürdürmeye çabalarken, ortaklaşa üretim idealine inancını koruyabilmesinin ve bütün bunlarla uğraşırken diğer bir yandan da yaşamını sürdürebilmesinin güçlüğüne değinen yazışmalarına göndermede bulunuyor. Ayrıca, kişinin kendine ait bir dil üretme ihtiyacının sıradan klişelerinin ötesinde konumlandırılmış

ayrıntılarda gizli şiirselliğin önemine değinerek Calovski, kelimenin tam anlamıyla, bir dini sembol olarak görüntünün fiziksel imhası yoluyla elde edilmiş görünmez (silinmiş) ikonalar yapıyor. Proje ayrıca, Ivanoska’nın mevcut sosyo-politik bağlamda sanatçının konumu kavramını yansıtan el işi duvar parçası İsimsiz (Sanatçı bir Kamu Personeli değildir) eserinin yanı sıra Calovski’nin inanç kavramını sadece duygusal ve entelektüel bir durum olarak değil, aynı zamanda çağdaş bir sosyo-politik anomali olarak da ele alan, Detay (1999/2015) isimli kısa filmiyle de dirsek temasında bulunuyor.

Projenin ayrılmaz parçalarından birisi olarak, Arkın Grubu'nun bir üyesi olan Art Rooms, Girne’nin desteği ile üretilen kitabın tanıtımı da We are all in this alone sergisiyle birlikte yapılacaktır.

Editörlüğünü Başak Şenova’nın yaptığı kitap, sanatçılarla editör arasında gerçekleştirilen bir sohbet konuşmasını içeriyor olmasının yanı sıra, editörün, Maja Nedelkoska Brzanova, Elke Krasny ve Sebastian Cichocki’nin kaleme aldığı metinler aracılığıyla da projenin hangi aşamalardan geçerek oluştuğunun analiziyle okumalarını yapıyor ve kaydını tutuyor. Anne Barlow, Ksenija Cockova, Slavcho Dimitrov, Branko Franceschi, Omar Kholeif, Anders Kreuger, November Paynter, Anna-Kaisa Rastenberger, Dirk Teuber, Jalal Toufic ve Eyal Wiezman’ın katkılarıysa inanç üzerine farklı bakış açılarını sanatçıların çizimleri eşliğinde okurlarla buluşturuyor. Kitap Erhan Muratoğlu tarafından tasarlandı, Makedonya Ulusal Galerisi tarafından yayımlandı ve Mas Matbaa, İstanbul’da basıldı.

bottom of page