top of page

KÜLTÜRKIRIM | CULTURALMASSACRE

The exhibition is the result of an on-going research and work that began with drawings and sketches in 2002. Ankaç has been questioning the relations between identity politics and the mechanisms of systematic collective memory (re)constructing processes by navigating through the apparatus of war, cultural objects and a set of values and definitions that have been imposed by different governing power nodes. In this respect, with the extensive accumulation of works, Kemal Ankaç focuses on the notion of “cultural massacre” in Cyprus with the brutal governance of nationalism and fascism that was nurtured by imperialism.

Deriving from his personal stories and accounts, he makes visual statements that work with symbolism and paradoxical situations, which have been normalised in the un-resting political situations, including the prolonged cease-fire status for the last 41 years. By incorporating objects of war and daily life, his installations suggest a resistance against nationalism and fascism.

Sergi, 2002 yılında çizimler ve eskizlerle başlayan ve günümüze kadar devam eden bir araştırma ve çalışmanın sonucudur. Ankaç, savaşlarda kullanılan silah ve teçhizat, kültürel nesneler ve farklı iktidar odakları tarafından dayatılan bir dizi değer ve tanımlama arasında gezinerek, kimlik siyaseti ile sistematik kolektif hafızanın (yeniden)yapılandırılması süreçlerinin işleyişi arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Bu bağlamda, geniş kapsamlı bir birikime ulaşan çalışmalarıyla Kemal Ankaç, emperyalizmin beslediği milliyetçilik ve faşizmin gaddar yönetimleriyle Kıbrıs'ta yaşanan "kültürkırım" kavramına odaklanıyor.

Kendi kişisel hikayeleriyle deneyimlerinden yola çıkarak, sembolizm ve paradoksal durumlarla uyuşan ve neredeyse 41 yıldır süren uzatmalı ateşkes durumu da dahil olmak üzere bu çalkantılı siyasi ortamda gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş olan görsel beyanlarda bulunuyor. Savaş ve gündelik yaşamın nesnelerini bir arada kullanan enstalasyonları milliyetçilik ve faşizme karşı bir direnişi gündeme taşıyor.

bottom of page