KÜLTÜRKIRIM

Son yıllarda, emperyalizmin yeşertip, besleyip semirttiği ulusçuluk ve faşizmin, yaşadığı coğrafyada yarattığı kültürel kırım üzerine odaklanan sanatçı, bu yeni  sergisinde de kültürkırım kavramını kurcalayarak, yapıtları aracılığıyla ulusçulukla faşizme karşı cephe alınması öneresinde bulunuyor.

working hours
everyday except Tuesdays
12:00 - 21:00