top of page

INSULA

‘INSULA’ exhibition brings together Emin Çizenel’s works from various periods and consists of four different sections, entitled by the artist as ‘drawers’. These works, which could be perceived as reflections of the layers of the artist’s subconsciousness, despite being produced in different time periods, are interconnected and in a continuous dialogue with each other. The island’s political and cultural transformations, along with the ecological damage that it has undergone, have been internalised and formed by the artist and the exhibition, with a section including a ‘fantastic fairy tale’, is inciting us to question our own existence.

‘INSULA’ sergisi Emin Çizenel’in ‘Çekmeceler’ olarak adlandırdığı, farklı dönemlerde yapılmış çalışmalarını bir araya getiren 4 ayrı bölümden oluşuyor. Sanatçının bilinç-altı katmanlarının yansımaları olarak da okunabilecek olan bu çalışmalar, farklı zaman süreçlerinde üretilmiş olmalarına rağmen, temelde birbirleriyle bağlantılı ve sürekli bir diyalog halindedir. Sergi, adanın geçirdiği siyasi, kültürel ve ekolojik dönüşümlerin, uğradığı tahribatların sanatçının içselleştirerek biçimlendirdiklerinin yanısıra, ‘fantastik bir masal’ı da içeren bölümüyle, bizleri kendi varoluşlarımızı sorgulamaya kışkırtıyor.

bottom of page