top of page

The Arkın Award

The Arkın Reward, which is an international call for a specific, permanent piece of work that is to be built on a mountain range that overlooks the Mediterranean coastline of Kyrenia, was held in Cyprus, at Arkın University of Creative Arts and Design in August 2018.

The works of Leo Caillard, Maurice Blik, Lotta Blokker, Angela Connor, Steve Anthony and James Scott were successful at passing the preliminary selections and their designs were exhibited at the Royal Society of Sculptors building in South Kensington, London between 27-28 February 2018. And between 12-15 April, they are being displayed at the Art Rooms Gallery.

In an announcement made by the university, it was noted that artists, sculptors and designers from 30 different countries from around the world responded to the call with over 80 different pieces of work.

 

What is the Arkın Reward?      

The topic of the Arkın Reward, which is an ARUCAD project run by the Arkın Innovation Hub depicts a 40m high 3D statue and land preparation. It is the name given to a project, for a monument, which will be built within the framework of the “Proud Villager” theme, in Kyrenia. ARUCAD has made an open call to all international artists, designers, architects and creative minds alike for the Arkın Reward. The inspiration for such an event is the cultural & ecological spirit of the enriched history of Cyprus, an island, which has been under the influence or various cultures throughout history.

 

What’s the theme of the Arkın Reward?

The Arkın Reward is in search for a design that will add value to the islands cultural heritage through the concept of “Proud Villager” which at the same time is compatible with its surroundings. It’s a heritage that belongs to the proud group of island people whom fulfil the needs of the local families through traditional production methods.

The villager theme is one of the most used themes since ancient Egypt. Real life depictions have been embedded with artistic images. Apart from Alber Dürer’s “The Dancing Villagers” in the 16th Century, various productions in Rococo style by François Boucher have been seen throughout the 18th Century. “The Peasant” by Aimé-Jules Dalou, a representative of 19th Century modern art, is a well-known example of such a theme.

The Arkın Reward which emphasizes artistic independence is expected to be politically and religiously detached, prominent in focusing on Mediterranean and Near East themes while being inclusive of all the aspects of the island. It is equally important for the statue to be aesthetically compatible with the “pride” theme and appeal to everyone living on the island.

For what reason did ARUCAD start this sculpture contest?

ARUCAD, being a university focused on art, design and communication, conducts instruction with the mission of culturally investing in the island of Cyprus. The aim of the Arkın Reward is, hence, to promote Cyprus through art. Therefore, with this artwork, ARUCAD intends to produce a landmark, that will represent the region and will last centuries to come.

Girne ve Akdeniz kıyı şeridine bakan dağlık bir bölgede kurulacak sahaya özgü kalıcı eser için uluslararası bir çağrı olan ‘Arkın Award’, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ( ARUCAD) tarafından Ağustos 2018’de Kıbrıs’ta yapıldı.

 

Léo Caillard, Maurice Blik, Lotta Blokker, Angela Connor, Steve Anthony ve James Scott tarafından yapılan tasarımlar ön elemeyi geçip, 27-28 Şubat tarihleri arasında Londra’nın South Kensington bölgesinde bulunan Royal Society of Sculptors binasında sergilendikten sonra, 12-15 Nisan tarihlerinde ise Art Rooms Galeri’de izleyiciyle buluştu.

30 ülkeden 80’den fazla eser başvurusunun yapıldığı çağrıya katılan tüm sanatçı, heykeltraş ve tasarımcılara en içten teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

Arkın Ödülü nedir?

ARUCAD projesi olarak Arkın Innovation Hub tarafından yürütülen Arkın Ödülü’nün konusu, Girne’nin dağlarına yapılacak 40 metre yüksekliğinde 3 boyutlu heykel ve alan düzenleme çalışmasıdır. Arkın Ödülü, Girne’de “Gururlu Köylü” teması çerçevesinde yapılacak olan anıt heykel projesine verilen isimdir. ARUCAD, Arkın Ödülü için uluslararası alanda sanatçılara, tasarımcılara, mimarlara ve yaratıcı zihinlere açık bir çağrı yapmıştır. Bu yarışmanın esin kaynağı, yıllar boyunca değişik kültürlerin etkisiyle zenginleşmiş Kıbrıs Adasının tarihi, kültürel ve ekolojik ruhudur.

 

Arkın Ödülünün teması nedir?

 Arkın Ödülü, çevresiyle uyumlu, “Gururlu Köylü” kavramı ile Ada’nın kültürel mirasına değer katacak bir tasarım aramaktadır. Bu miras, ailelerinin gereksinimlerini geleneksel üretim yöntemleriyle karşılamaktan gurur duyan tüm ada halklarının sahip olduğu bir mirastır.

 

Köylü teması, Antik Mısır’dan günümüze sanat tarihinde en çok kullanılan temalardan biri olmuştur. Gerçek yaşam tasvirleri, sanatsal imgelerle iç içe geçmiştir. 16. yüzyılda Albert Dürer’in “Dans Eden Köylüler” eserinde görülen folklorik temsilin yanı sıra 18. yüzyıl boyunca François Boucher gibi sanatçıların Rococo tarzında eserler ürettiği görülmüştür. 19. yüzyılda modern sanatın temsilcilerinden Aimé-Jules Dalou’nun “The Peasant” eseri, bu temanın tanınmış örneklerinden birisidir.

 

20. ve 21. yüzyıllarda Kıbrıslı sanatçılardan Ayhan Menteş, Aylin Örek, Cevdet Çağdaş, Özden Selenge, Sevcan Çerkez, Adamantios Diamantis, Telemachos Kanthos ve Victor Ioannides gibi isimler köylü temasını işleyen eserler üretmiştir.

 

Arkın Ödülü, sanatsal özgürlük konusuna özellikle vurgu yapmakta; seçilecek heykelin bütün Ada açısından kapsayıcı olması, siyaset ve dinden bağımsız, belirgin Yakındoğu ve Akdenizlilik temalarına odaklanması beklenmektedir. Heykelin sahip olması beklenen gururluluk temasına estetik olarak uygun olması ve Ada’da yaşayan herkese hitap etmesi de aynı derecede önemlidir.

bottom of page