top of page

Andreas Charalambous Retrospective 99'-19'

As Andreas Charalambous, one of Cyprus’s leading painters, said: ‘Art is peace!’. Art is the most complicated among the roads leading to sincerity, friendship and peace. For the artist, artistic creation is a process that en- ables him/her to internalize all elements of life and to exist in harmony with them.
In order to attain peace/tranquility, primarily, one has to go through an arduous con ict and a wearing struggle with himself/herself, the people around him/her, the surrounding nature and other living things. Only after this struggle it would be possible to reach the hidden secrets and gains of art and life: Awareness, sensitivity, care, tolerance, sharing, reproducing and most importantly healing, restoring...

The artist gets inspired from the island of Cyprus, mythological stories and daily events, and by capturing unique moments he depictures fantastic stories. His impressionist side, the effect of the great light in his works, draws the audience into a very special universe. Through textures, volumes and forms, he explores the three-di- mensionality of the working process, which also includes experiences with sculpture. The compositions that the artist established between figurative and abstract, hints the ow of time waving to the past. He uses the shadow as a psychological tool that illustrates the negative aspects of the personality of painters, as an indicator to de- scribe the troubles of life.

The retrospective exhibition of Andreas Charalambous includes the artist’s works between 1999-2019. The exhibition will be opened simultaneously at the Art Rooms Gallery and the Bellapais Monastery. This place has a special and tragic meaning for the artist who because of the war, for many years, could not visit his mother’s village Bellapais, where he spent his childhood, and Bellapais Monastery, where his grandfather had been the pastor of the church for more than 40 years.

Kıbrıs’ın önde gelen ressamlarından Andreas Charalambous’un dediği gibi: ‘Sanat barıştır!’. Samimiyete, dostluğa, barışa giden yollar arasında en çetre llisidir sanat. Sanatçı için, yaşamın bütün unsurlarını içselleştirip onlarla uyum içerisinde var olabilmesini sağlayan bir süreçtir sanatsal yaratım.

Çoğu zaman barışa/huzura ulaşabilmek için öncelikle kendisiyle, etrafındakilerle, onu çevreleyen doğayla ve diğer canlılarla çetin bir çatışmadan, yıpratıcı bir mücadeleden geçmesi gerekir insanın. Ancak bu mücadeleyi layıkıyla verdikten sonra sanatın ve yaşamın saklı kalmış sırlarına ve kazanımlarına ulaşması mümkün olabilir insanın/insanlığın: Farkındalık, duyarlılık, özen gösterme, hoşgörü, paylaşmak, çoğaltmak ve en önemlisi sağalt-mak, iyileştirmek...

Sanatçı eserlerinde Kıbrıs adasından, mitolojik hikayelerden, çevresindeki günlük olaylardan ilham alarak ve eşsiz anları yakalayarak fantastik hikayeleri resmediyor. İzlenimci tarafı, eserlerindeki müthiş ışığın etkisi, iz-leyicileri çok özel bir evrenin içine çekiyor. Dokular, hacimler ve formlar yoluyla, çalışma sürecinde heykel ile deneyimler içeren üç boyutluluğu araştırıyor. Figüratif ve soyut arasında kurduğu kompozisyonlarda geçmişe el sallayan zamanın akışını hissettiriyor. Gölgeyi, ressamların kişiliğinin negatif yanlarını gösteren psikolojik bir araç, yaşamın dertlerini betimleyen bir gösterge olarak kullanıyor.

Andreas Charalambous’un retrospektif sergisi sanatçının 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalarını kapsıyor. Sergi, Art Rooms Galeri ve Bellapais Manastırı’nda eş zamanlı olarak açılıyor. Yaşanan savaş nedeniyle uzun yıllar annesinin köyü olan, çocukluğunun geçtiği Bellapais’i ve dedesinin 40 yılı aşkın bir süre boyunca baş ra-hipliğini yaptığı Bellapais Manastırı’nı ziyaret edemeyen sanatçı için bu mekan özel ve bir o kadar da trajik bir anlam taşıyor.

bottom of page